Øst 110-sentral twitret klokken 11.20 om ulykke mellom bil og motorsykkel på Trondheimsvegen, nord for Langeland. Det ble raskt klart at ulykken var alvorlig.

– Fører av motorsykkel er erklært død på stedet av helsepersonell. Pårørende er ikke varslet, opplyser Øst politidistrikt på Twitter kvart over tolv.

Vegtrafikksentralen Øst melder at Fylkesvei 1496 er stengt i retning Kløfta.

– Alternativ rute er avkjøring 48, opplyser de på Twitter.

Jan-Andre Delbeck i Øst politidistrikt kan bekrefte at det er snakk om en alvorlig ulykke.

– Et mulig hendelsesforløp er at motorsykkelen har kommet over i motgående kjørefelt, men vi jobber videre med å oppklare hendelsesforløpet, opplyser han.

Det jobbes også med å varsle pårørende.

E6-avkjøring sperret

Veien er sperret, og vegtrafikksentralen har skiltet om til alternativ rute.

Ifølge RB-journalist Siri Sønstelie, så er avkjøringen til E6 sperret.

– Ulykken har skjedd hundre meter etter avkjøringen i sørgående retning, ved en slak bakketopp og i tilknytning til en sving på stedet, opplyser hun.

Samtlige nødetater arbeider på stedet.

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på vei.