Den 37 år gamle kvinnen, som har vært innlagt på psykiatrisk sykehus siden drapene i juli 2020, uttrykte fra første stund at hun var uenig med dommen som Romerike og Glåmdal tingrett avga 10. juni fjor.

Hun framsto som svært preget og ustabil under hovedforhandlingen i tingretten. Da dommen falt, fant hun det vanskelig å akseptere at tingretten mente hun var fullt ut tilregnelig og ansvarlig for drapene på sine egne barn.

– Hun ønsker lagmannsrettens vurdering av tilregnelighetsspørsmålet, sier kvinnens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, til NTB.

Det er satt av fem dager til behandlingen i Eidsivating lagmannsrett.

21 år fengsel

I juni i fjor ble kvinnen dømt til 21 års fengsel etter at retten fant henne skyldig i å ha drept sine to sønner på ett og sju år med overlegg. Hun ble også dømt for å begått underslag mot den ene sønnen og for å uriktig å ha lagt skylden for drapene på eksmannen.

Under rettssaken sa statsadvokat Ane Evang at motivet for drapene var at tiltalte ville hindre at barna skulle leve videre med eksmannen og hans nye kjæreste, etter at hun selv tok sitt eget liv.

Hun trakk fram at drapene fremsto som planlagte, at den ene sønnen var gitt et bedøvende legemiddel og at drapshandlingene tok lang tid.

Hevdet psykose

I tingretten mente kvinnen at hun måtte ha vært psykotisk da drapene på de to guttene skjedde og derfor burde blitt dømt som utilregnelig.

– Det var tre personer som så henne den dagen og som har sagt at de har oppfattet henne som psykotisk. Hun er selv ingen lege eller psykiater, men handlingen er så ubegripelig og vanskelig å forstå at hun mener hun må ha vært psykotisk, sa Lærum til NTB etter anken var innlevert i juni i fjor.

Kvinnen har helt siden hun ble funnet inne i den røykfylte leiligheten på Skårer i Lørenskog om morgenen den 19. juli i fjor, vært innlagt på psykiatrisk sykehus, etter hvert som erstatning for varetektsfengsel, på grunn av akutt selvmordsfare. Det la ikke retten vekt på i sin vurdering av saken.

– Retten er ikke i tvil om at dette er et oppriktig ønske, og at hun nå ikke ser mulighet for videre liv. Dette vil likevel ikke virke formildende i straffutmålingen. skrev tingretten.

(©NTB)