– Nå slipper folk å se denne regningen igjen, sa finansminister Siv Jensen da omleggingen av kringkastingsavgiften ble kjent sist fredag.

Jo da, lisensen er død, men nå kommer skatten. Og den rammer alle som har inntekt, nærmere bestemt 4,37 millioner skattebetalere. Dette er langt flere enn antallet som får lisensfaktura fra NRK.

Nettavisen.Økonomi har fått innsyn i antall registrerte NRK-lisenser:

 

«Pr 31.12.2018 var det 2 001 372 registrerte lisenser på privatpersoner. Vi forventer at omtrent like mange personer vil motta faktura også i 2. termin i år (juni/juli)», opplyser Daniel Bratteteig i NRKs dokumentarkiv.

Dermed må nær 2,4 millioner flere nordmenn betale for NRK fra 2020. Så selv om selve fakturaen fra NRK forsvinner, er realiteten at langt flere må betale for NRK enn før. Og i tillegg må veldig mange betale mer:

For alle som bor minst to voksne sammen og tjener minst 350.000 i året hver blir kostnaden for NRK høyere: minst 3400 kroner, sammenlignet med 3039 kroner i lisensavgift (2019).

Rettet mot «gratispassasjerer»

Personer som av ulike årsaker har sluppet unna lisensen, må nå betale for NRK uansett om de bruker mediet eller ikke. Mange husholdninger har ikke TV, og har derfor ikke vært omfattet av lisensordningen.

I stortingsmeldingen «Mangfald og armlengds avstand — Mediepolitikk for ei ny tid», også kjent som mediemeldingen, forutsettes det at flertallet likevel benytter av NRKs tilbud via andre kanaler som internett og radio:

«Mange «gratispassasjerer» svekker legitimiteten til kringkastingsavgiften», heter det i meldingen. I tillegg er det mange som ikke betaler lisensoppkravet:

«Pr 31.12.2017 var det 2.006.250 registrerte lisenser på privatpersoner. Av disse mottok 203.211 purring på ubetalte lisenskrav, og videre mottok 112.117 av disse varsel om inkasso», opplyser Bratteteig i NRKs dokumentarkiv.

«Nye prognoser, som er basert på tall for privathusholdninger fra SSB og forventede tall for lisensbetalere, tyder på at så mye som 16 prosent av privathusholdningene ikke vil betale kringkastingsavgift i 2019», skriver regjeringen i mediemeldingen

Ifølge SSB var det 2,409 millioner privathusholdninger i Norge i 2018. Det betyr at drøyt 385.000 husholdninger slapp unna NRK-lisensen. Det tilsvarer 1,170 milliarder tapte lisenskroner.

Dyrere for de fleste

– Nesten alle husstander betaler cirka 3000 kroner til NRK i dag. Den regninga slipper man med den nye modellen. De som tjener mest kommer til å få mest skatteskjerpelse, og de som tjener minst slipper vel unna noe rimeligere. Sånn som på alle andre formål som blir betalt med skatteseddelen, sier kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen til NRK.

Skattebetalerforeningen er positiv til at finansieringen endres fra en kobling til TV-eierskap.

– Mediebruken endrer seg, og innhold fra NRK er tilgjengelig på flere tekniske plattformer enn før. Sånn sett er det nok en mer fremtidsrettet løsning når det foreslås at NRK skal finansieres over statsbudsjettet, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, til Nettavisen.Økonomi.

Med begrunnelse i sosial utjevning vil den nye skatten slå ulikt ut i ulike inntektsgrupper, og utgjøre fra 200 til 1700 kroner, ifølge forslaget om finansieringsmodell, som er basert på en reduksjon i personfradraget på 7700 kroner.

Men du skal ikke tjene mer enn 350.000 kroner i året for å få den høyeste satsen. Og siden skatten er personlig, ville alle husholdninger med mer enn to personer måtte betale skatten minst to ganger.

Så mye må du betale

NRK-lisensen i 2019 er på 3039 kroner, mens nye skatten ifølge anslagene i stortingsmeldingen vil ligge på 3.400 kroner for alle par, samboere eller familier med to innteker på over 350.000 kroner.

Personer med bruttoinntekt under 150.000 kroner får etter denne modellen 200 kroner mer i skatt (som svarer til NRK-skatt), mens neste trinn, opptil 200.000 i inntekt, må ut med 800 kroner.

Slik slår skatten ut i øvrige inntektsgrupper:

  • 200.000 - 250.000: 1400 kr.
  • 250.000 - 350.000: 1600 kr.
  • Over 350.000: 1700 kroner.

Godt nytt for single

For landets drøyt 900.000 aleneboere ( SSB-oversikt her) betyr derimot den nye ordningen at NRK blir billigere. Det gjelder drøyt en million skatteytere, ifølge Finansdepartements tall i meldingen.

I 2019 er inntektente fra NRK-lisensen beregnet til 5,5 milliarder kroner. Lisensinntektene står for det aller meste av NRKs inntekter.

I henhold til det skatteforslaget i mediemeldingen anslås midlene til NRK å komme opp i 6,25 milliarder kroner i 2020. Slik er inntektene fordelt på antall skatteytere, ifølge mediemeldingen:

– Skattesystemet i Norge er progressivt, slik at de som tjener mest også betaler mest. Dette er en fornuftig måte å innrette ordinære skatter på, og gjelder dermed for alt som dekkes over statsbudsjettet – enten det er veier, sykehus, skoler eller andre kostnader. Når det nå, med den teknologiske utviklingen er mer naturlig å oppheve koblingen mellom betalingsplikt og TV, er det ikke unaturlig at også NRK blir finansiert slik, sier Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.