Lønnsveksten isolert sett blir tilsynelatende ingenting å rope hurra for de tre neste årene. Den kommer til å ligge på rundt 3 prosent, ifølge prognosemakerne i DNB Markets. Men med en gradvis normalisering av den økonomiske aktiviteten i Norge, kommer prisstigningen til å falle til nesten halvparten av dagens nivå.

Med en ventet lønnsvekst i 2022 og 2023 på 3 prosent og en inflasjon på henholdsvis 1,7 og 1,6 prosent, er det duket for en merkbar reallønnsvekst og økt kjøpekraft for lønnstakere flest.

Det framgår av rapporten Økonomiske utsikter, som DNB Markets la fram torsdag formiddag.

Økt kjøpekraft

– En gjennomsnittlig høy reallønnsvekst vil øke muligheten for at flere grupper oppnår bedret kjøpekraft fremover. Med en høyere lønnsvekst vil det også være lettere å løfte grupper som har blitt hengende etter uten at andre grupper går ned i kjøpekraft, skriver prognosemakerne i rapporten.

Til tross for en viss usikkerhet knyttet til pandemiens utvikling, ligger alt til rette for en gradvis normalisering av økonomien og rentenivået i Norge. Det betyr blant annet økt privat forbruk og redusert sparerate de kommende to årene, før også denne utviklingstrenden avtar i 2024.

– Fremover ser vi for oss at tjenestekonsumet vil vokse sterkere enn varekonsumet, som allerede er på svært høye nivåer, står det i rapporten.

Fem renteøkninger

En joker synes å være effekten økt rentenivå vil ha på sparing og forbruk. I Finans Norges forventningsbarometer tidigere i august var tendensen at husholdningene var noe mer avventende til å øke konsumet fremover, og i stedet velger sparing og nedbetaling av lån fremfor forbruk.

En hovedgrunn er tilsynelatende tydeligere signaler fra Norges Bank om at styringsrenta skal opp fire ganger de neste tolv månedene, noe som kommer til å bety minst en tilsvarende økning i boliglånsrenta.

DNB Markets venter ytterligere en renteøkning neste år, hvilket innebærer at renta skal opp fem ganger før årsskiftet 2022/2023.

– Med bildet vi tegner for norsk økonomi, vil Norges Bank avslutte hevingssyklusen på 1,25 prosent i 2022, skriver analytikerne.

(©NTB)