- Vi tror ikke på renteendringer fra Norges Bank de nærmeste årene i fravær av nye sjokk. Det er vanskelig å forutse økonomiske sjokk på forhånd, men de inntreffer jo fra tid til annen og vil eventuelt bety at forutsetningene for prognosen blir feil, sier økonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets til Nettavisen Økonomi.

- Og hva er begrunnelsen for det?- Prognosen vår bygger på at veksttoppen i norsk økonomi er bak oss, og at veksten vil avta til litt under normalen de nærmeste årene. Samtidig holder inflasjonen seg nær, eller litt under, målet på 2 prosent, svarer hun.

Stemmer bra

Norges Bank signaliserte langt på vei for halvannen uke siden at renteøkningene er over for denne gangen. Styringsrenten på 1,5 prosent, som er renten bankene får på sine innskudd i sentralbanken, kan bli liggende i ro i lang tid fremover. Det kan være godt nytt for din boliglånsrente.

Strøm Fjære mener dette synet er godt i tråd med Norges Banks egne prognoser. Hun viser til at Norges Bank selv venter at styringsrenten sannsynligvis blir værende på dagens nivå den nærmeste tiden.

Den såkalte rentebanen (forventet renteutvikling) til sentralbanken går ut 2022. Den indikerer en styringsrente på 1,53 prosent i fjerde kvartal 2022, i praksis dagens nivå.

Ingen nedgang

Men noen rentenedgang ligger det ikke an til, ifølge DNB, til tross for at store sentralbankene rundt oss den seneste tiden har gjort pengepolitikken mer ekspansiv. Det betyr at de har satt ned renten og/eller tilført markedet mer penger.

- Grunnen til at vi ikke tror på rentekutt her hjemme, er at den norske økonomien har et solid utgangspunkt med lav ledighet. Den svake kronekursen holder oss konkurransedyktige, sier Strøm Fjære.

Les også: Finansekspert med fullklaff - sparer 100.000 på rentebinding

Normalt lager ikke ekspertene renteprognoser for lang tid fremover. Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets har rentespådommer for to år, og hun tror renten holder seg på dette nivået i perioden.

Ut 2020

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets nøyer seg med uendret rente frem til sommeren 2020, mens sjefstrateg Erica Dalstø i SEB strekker seg ut 2020.

- Jeg tror styringsrenten i hvert fall kan bli liggende på dagens nivå ut neste år, og at markedet er litt for pessimistisk i sitt syn. Markedet konkluderer med at neste renteendring blir en nedgang, det er i større grad påvirket av den myke stemningen i utlandet, sier Dalstø til Nettavisen Økonomi.

Norges Bank tror det er litt større sannsynlighet for en renteøkning enn en nedgang hvis de endrer. Det profesjonelle rentemarkedet tror på det motsatte. Får Dalstø og rentemarkedet rett, er det ingen grunn til å frykte en økning i boliglånsrentene på en god stund, med unntaket av økningen som kommer nå i høst.

God norsk økonomi

Med den myke stemningen i utlandet mener Dalstø at markedet er mer opptatt av de svake internasjonale utsiktene, som uro og lav vekst. Det taler for lavere renter. Men:

- Det går såpass bra i norsk økonomi, selv om det blir en lavere vekst neste år. Prisstigningen ligger omtrent på målet på 2 prosent, og det er en veldig svak krone. Det støtter eksportindustrien, så jeg tror mer på Norges Bank, sier sjefstrategen.

Det kan tale mot en rentenedgang. Sjefstrategen vil ikke svare direkte på om man ut fra renteforventningene til SEB nå bør velge et boliglån med fast eller flytende rente.

- Dette valget er koblet til den enkeltes privatøkonomi, sier hun.

- For de som foretrekker forutsigbarhet, kan det være aktuelt å binde renten nå. Situasjonen vi er i, er at det ikke koster noe ekstra, sier sjefstrategen.

På samme nivå

Hun konstaterer at fastrentene har falt mye, samtidig som Norges Banks renteøkning har gjort at de flytende boliglånsrentene har økt.

- Fastrentene er nesten på det samme nivået som de flytende boliglånsrentene, ja, faktisk lavere. Det er en situasjon som ikke er så vanlig, sier Dalstø.

Etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 1,50 prosent, har de korte pengemarkedsrentene steget nokså mye (se nedenfor). Disse rentene er viktige for renten du betaler på et lån med flytende rente, det vil si en rente som svinger i takt med markedsrentene.

I villrede

Markedet var i villrede om Norges Bank vill sette opp renten for halvannen uke siden. Det har sendt pengemarkedsrentene oppover.

- Det korte pengemarkedet hadde ikke fullt ut priset inn renteøkningen fra Norges Bank, sier Dalstø i om den sterke renteoppgangen.

Bankene benytter seg av at når Norges Bank endrer styringsrenten, endre de sine utlåns- og innskuddsrenter. Så også denne gang.

- Hva tror du vil skje med de korte pengemarkedsrentene fremover?- Jeg tror de vil holde seg høye og kanskje stige litt. Historisk pleier disse rentene å øke frem mot årsskiftet, mest på grunn av at dollarrenten stiger mot årsskiftet. Jeg ser ingen grunn til at den flytende renten skal ned, svarer Dalstø.

Økonomien avgjør

De lange norske obligasjonsrentene påvirkes minimalt av hva Norges Bank gjør med styringsrenten. Utviklingen til disse rentene styres primært av hva som skjer med de tilsvarende tyske og amerikanske rentene.

Utviklingen i de norske statsrentene påvirker indirekte renten du må betale på et fastrentelån. Det skjer gjennom avtaler bankene må gjøre i det profesjonelle rentemarkedet når de skal låne inn penger til en fast rente.

De lange utenlandske rentene gjorde let hopp for et par uker siden. Det sendte de lange norske rentene i været og førte blant annet til at Storebrand måtte sette opp renten på sitt usedvanlige attraktive tiårige fastrentelån.

Holdes nede

- Men det er ingenting som tyder på uroen i markedet skal gi seg. Det holder lange renter nede, sier Dalstø.

En usikkerhetsfaktor er om britene forlater EU med eller uten en avtale, en såkalt myk eller hard brexit. Hvis usikkerheten om en hard brexit forsvinner, er det godt nytt for europeisk og spesielt britisk økonomi. Da kan rentene stige.

- Men enda viktigere for de utenlandske rentene er hva som skjer med handelskrigen mellom USA og Kina. Selv om man bare får på plass en mindre omfattende handelsavtale, er det litt positivt. Da kan også lange renter stige, sier sjefstrategen.

Frykter nedgang

På den annen side frykter rentemarkedet internasjonale nedgangstider i økonomien, såkalt resesjonsfrykt. Dalstø sier rentemarkedet tror denne frykten vil vedvare.

- Svakheten i den globale industrien fortsetter. Så lenge denne svakheten fortsetter, vil markedet forvente flere rentenedsettelser. Den amerikanske sentralbanken kan komme med flere senkninger, og det holder de lange rentene nede.

Med andre ord, da er det stor sannsynlighet for at de norske fastrentene vil holde seg på et lavt nivå fremover. Da kan du også ta opp fastrentelån uten å miste nattesøvnen.

Uvanlig

Det uvanlige er at de lange norske statsobligasjonsrentene for tiden er en god del lavere enn de korte pengemarkedsrentene.

Normalt vil en långiver ha kompensasjon for å låne ut penger med lengre løpetider. Det skyldes blant annet at usikkerheten om tilbakebetaling er større, samt at prisstigningen spiser opp en del av renteavkastningen.

For tiden er norsk renteverden snudd på hodet.