– For å kunne kvalitetssikre tallene som er gjeldende 1. august, er banken innvilget utsatt frist på selve rapporteringen til 8. august, opplyser Anders Schiøtz Worren, seksjonssjef for antihvitvasking og betalingsforetak i Finanstilsynet, i en epost til NTB.

Om DNB ikke skulle klare å overholde fristen, har Finanstilsynet truet med dagbøter etter det. Det er ikke kjent størrelsen på disse. DNB sier de vil overholde fristen, og at de nesten er i mål.

– Vi kommer til å svare Finanstilsynet innen fristen de har gitt oss og vil ha dialogen om det pågående tilsynet med dem, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Lewin i DNB til NTB fredag formiddag.

Finanstilsynet har tidligere påpekt at DNBs problemer med manglende legitimasjon fra kunder er «betydelige og potensielt overstiger mer enn 1,5 millioner kunder».

DNBs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Thomas Midteide, har tidligere uttalt at tallet er flere hundre tusen for høyt og viser til at noen kunder har både bedriftskonto og private kontoer. Han har også påpekt at mye av forsinkelsen med rapportering, skyldes at kunder har hatt problemer med å få tak i nytt pass.

(©NTB)