Rælingens innbyggere bør merke seg at kommunen nå behandler en sak med den litt tørre tittelen «Investeringsrammer 2023-2032». Det er ett år til kommunevalget. Saken har direkte betydning for tjenestene kommunen kan levere til deg og dine, og for din personlige økonomi.

Hvor mye skal Rælingen investere, gitt en gjeldsbelastning som allerede er over anbefalt nivå? Mange gleder seg over nye «Ravinen», men skal vite at bygget koster flesk i økende renter og avdrag i mange år. Investeringen konkurrerer også med behovene innenfor skole og helse, som Frp ville prioritere foran.

For deg som bor i Rælingen handler det om:

Det dårligste alternativet, hvor kommunen overfører mer fra den løpende driften for å opprettholde investeringer. Frp avviser dette fordi det tar midler fra drift av skole, helse og eldreomsorg. Frp frykter at det politiske flertallet da vil sette manglende midler til velferdstjenester opp mot innføring av eiendomsskatt. Da skal du vite at det ikke er manglende eiendomsskatt som årsaker kutt i tjenester, det er en politisk ledelse som investerer langt over det økonomien tåler.

Frps alternativ er å ikke gå ut over realistiske økonomiske rammer, og helt avvise muligheten for å overinvestere med eiendomsskatt som resultat for innbyggerne. Fond og salg av eiendom kommunen ikke bruker i tjenestene kan delfinansiere investeringer. Aller viktigst er likevel at når gjelden er for høy i en tid hvor renten øker kraftig, må kommunen redusere investeringstakten og prioritere strengere innenfor et behov for arealer som synes umettelig. Å investere over evne med åpne øyne mens byggekostnader og renter allerede er et problem, er ikke trygg økonomisk styring.

Frp advarer mot løpet som kjøres av Rælingens rødgrønne flertall. Også populære investeringer skal betales, og innbyggerne må betale med dårligere tilbud, eller en ny skatt - som alltid viser seg å bare øke.

Kari Magnussen Blomsø, Gruppeleder Rælingen Frp, Fjerdingby