– Disse pengene skal ikke redde kriserammede bedrifter

Omsetningssvikt som følge av koronatiltakene er bakteppet når lokalpolitikerne nå lanserer en tilskuddsordning på tre millioner kroner for næringslivet i Lørenskog. Men målet er først og fremst å stimulere til nyskapning og omstilling.