Disse dukker opp flere steder på Romerike. Det er det en helt spesiell grunn til

Fire er allerede i drift, mens seks nye av disse små bygningene settes i stand.