Når må ledelsen gå? Det er da vel neppe behov for dobbelt av disse heller? Her har noen latt seg lure til å grave sin egen grav i tillegg til alle de andre ansattes grav....