Lenge lå det an til et «historisk» møte i Viken Arbeiderparti på Sundvollen Hotell på Ringerike, men torsdag kveld ble planene endret.

Fylkessekretær i Østfold, Inger-Christin Torp, forteller at hun i løpet av uka har mottatt en god del forfall.

– Flere delegater meldte om sykdom. Av hensyn til situasjonen med høy grad av smitte mener vi at det er langt bedre å avholde et digitalt møte.

100 delegater

Av rundt 100 delegater vil 10–12 møte som vararepresentanter, tror hun.

Som tidligere nevnt skal Akershus ha 51 delegater, utregnet på grunnlag av medlemstallet i hovedlaget og AUF, mens Østfold deltar med 28 og Buskerud med 21.

Etter møtene som er avholdt mandag og tirsdag denne uka, er det ikke mye igjen av spenningen. I Ap er det nå bred enighet om å oppløse Viken.

– Vi for vår del synes det er best med mest mulig enighet og samling omkring dette spørsmålet, kommenterer Torp.

Fordeler verdier

I forslaget fra samarbeidsutvalget til representantskapet heter det:

«Arbeiderpartiet støtter at fylkestinget sender en søknad til Stortinget om deling av Viken fylkeskommune.»

Viken Ap mener at Akershus, Buskerud og Østfold må få med seg ut de eiendeler og gjeldsforpliktelser som ble brakt inn.

Det innebærer blant annet at Akershus Energi vil tilfalle nye Akershus fylkeskommune.

Videre heter det blant annet: «Eiendeler og gjeld opparbeidet i perioden 1. januar 2020–31. desember 2023 overføres de nye fylkeskommuner ut fra et geografisk fordelingsprinsipp.»

Viken Ap legger til grunn at oppdelingen i sin helhet skal finansieres av staten, og at en omlegging av inntektssystemet ikke må svekke økonomien i Akershus. Buskerud og Østfold.

Vil til Akershus

I forslaget til nye fylkesgrenser fra 1. januar 2024 er det ingen overraskelser.

Akershus vil bestå av 20 kommuner. 17 av disse var med i gamle Akershus. I tillegg kommer Nordre Follo, Lillestrøm og Lunner.

Budstikka, lokalavisen for Asker og Bærum, skrev denne uka at det er interesse i fire Buskerud-kommuner, Lier, Hole, Ringerike og Jevnaker, for å bli en del av Akershus.

Hvorvidt dette blir noe av – og eventuelt når det kan skje – er det selvsagt helt uvisst å si noe om på det nåværende tidspunkt.