– Dette kan bidra til at mange får boligdrømmen oppfylt

Megleren påpeker at det er både fordeler og ulemper med at boligrentene er såpass lave for tiden.