Myte 1: Stortinget har bestemt at staten skal tjene mest mulig penger på salget av Kjeller-tomten. Dette er feil. I stortingsmeldingen fra 2016 heter det at en avhending kan gi betydelige inntekter for staten. Det er bare de ansatte hos eiendomsutvikleren Aspelin Ramm som prøver seg med argumentet om at Stortinget har bestemt at staten skal tjene mest mulig penger på et salg av Kjeller-tomten. Det stemmer bare ikke. Les papirene.

Les også

Kjeller: Diskusjon på feil premisser

Myte 2: Den statlige avhendingsinstruksen sier at salg av Kjeller-tomten må skje til markedspris. Dette er feil. Avhendingsinstruksen slår fast at: «Dersom eiendommen er fredet eller verneverdig skal staten dra omsorg for eiendommen gjennom passende klausulering». Under komitébehandlingen av Kjeller-saken på Stortinget i 2021 ga et flertall uttrykk for at et alternativ for staten kunne være at et gitt areal enten vederlagsfritt eller på rimelige vilkår ble overdratt fra staten til Lillestrøm kommune.

Myte 3: Noen må kjøpe flystripen som skal brukes til veteranfly. Dette er feil. Med Forsvarsbygg i front ønsker Forsvarsdepartementet å selge tomten og rullebanen, men det behøver ikke å bety at noen må kjøpe den. Oscarsborg Festning eies av staten ved Forsvarsdepartementet. Hvorfor kan ikke staten eie Kjeller flyplass? Om ikke det er aktuelt, kan et alternativ – som nevnt over – være at Lillestrøm kommune kan få overdratt arealet eller kjøpe det til en rimelig penge.

Myte 4: Stortinget har bestemt at småflyene ikke lenger skal ha base på Kjeller. Dette er feil. Stortinget vedtok i 2021 at regjeringen må legge frem en plan for Stortinget med en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området, og at inntil en slik plan foreligger og er realisert, må regjeringen medvirke til at dagens småflyaktivitet kan fortsette ved Kjeller flyplass. Regjeringen har forsøkt å komme opp med en løsning på småflyplassaken i Oslo-området i 30 år, men fremdeles foreligger det ingen realistiske alternativer per dags dato.

Myte 5: Man kan ikke forvente penger fra staten til å bevare Kjeller flyplass. Dette er feil. Leser man innstillingen fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite i Kjeller-saken fra 2021 fremgår det at det er mulig med et vesentlig bidrag fra staten. I referatet står det at det vil være naturlig at framtidige vernede områder, bygningsmasse, og installasjoner blir gjort tilgjengelig uten større kostnader for lokale initiativtakere og lokale myndigheter. Men det er det muliges kunst – statlige bidrag til bevaringen av Kjeller krever at politikerne i Lillestrøm kommune faktisk krever dette av regjeringen.

Myte 6: Det er Riksantikvaren som bestemmer om en fredet rullebane kan brukes til flyging. Dette er feil. Det er Lillestrøm kommune som bestemmer det. Venstre forvirrer alle når partiet skriver at Riksantikvaren har bestemt at rullebanen kun skal bevares som «en åpen siktlinje» og ikke noe mer. Fakta er at Riksantikvaren har foreslått å frede store deler av Kjeller, inkludert hele rullebanen. Riksantikvaren har aldri sagt at en fredet rullebane ikke kan benyttes til flyging – tvert imot.

Kjeller flyplass er en av verdens eldste i fortsatt operativt drift. Med en tilpasset rullebane i fremtiden vil stedet gi Lillestrøm et positivt særpreg som er umulig for andre å kopiere. En verdensunik attraksjon der fly og by går hånd i hånd, og som bevarer det fremste kulturminnet vi har innen norsk militær luftfart.

Kjeller-saken seiler opp til å bli en viktig velgersak før høstens kommunevalg. Det er vi glade for, spesielt med tanke på at befolkningsundersøkelser gjennom flere år har vist at det er et stort flertall for å bevare Kjeller flyplass for fremtiden. Politikerne har et stort ansvar. Vi håper et flertall vil lytte til sine velgere.

John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund