– Dette er uverdig og en helt uholdbar situasjon. Sånn kan vi rett og slett ikke ha det!

Bekymret for kommunens eldre etter å ha lest historien til Eva (83).