– Dette er rett og slett en kjempeseier, sier Høyres justispolitiske talsmann, Peter Frølich til Rett24.

Pengene er hentet fra andre deler av budsjettet.

– Jeg er veldig glad for at alle de fire regjeringspartiene har fått øynene opp for hvilken ketsjupeffekt man kan få av å løsne den flaskehalsen som manglende digitalisering i dag er, legger han til.

Domstolsdirektør Sven Marius Urke sier til Rett24 at pengene vil få stor betydning, og at han vil foreslå at de brukes på de 13 største tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett.

Riksrevisjonen la 22. oktober fram skarp kritikk av den manglende måloppnåelsen i domstolene, og hvor det blant annet ble pekt på saksbehandlingstid og effektivitet.