Takket være ekstrem strømpris for desember 2022: 348,92 øre/kwt (inkl. Fortums påslag).

Fra 2018 økte prisen med 369,5 prosent, og regningen med 235 prosent for des. 2022. Mens forbruket var mye det samme, kun variasjon pga. lave temperaturer i desember.

Denne voldsomme prisøkningen kom i 2021. En prisøkning som begynte før 2018. Årsaken er en energipolitikk som bygger på falske forutsetninger. Da blir politiske beslutninger og handlinger feil!

Dette er regelrett ran på høylys dag!

Mitt umiddelbare spørsmålet er hvor gjør Fortum av de store merinntektene?

Arthur Ellingsen, Frogner