(Nettavisen): I disse dager vises den nyeste sesongen av TV 2-suksessen, «Kompani Lauritzen», på TV-skjermen. Der skal 14 kjente fjes gi alt for å prøve å bli et fullverdig medlem av «oberst» Dag Otto Lauritzens (65) kompani, samtidig som de skal prøve å bli den beste versjonen av seg selv.

Ettersom programmet nå er i sin fjerde sesong har det blitt gjort flere endringer for å fornye det populære TV-konseptet.

Mens lengre innspillingsperiode og flere episoder var nytt i fjor, er det den personlige utviklingen av deltakerne som er det store fokuset i den aktuelle sesongen.

Video: Thea Agnethe Eriksen

Tettere oppfølgning

Det er tydelig at det militære regimet og øvelsene deltakerne må gjennom kan tære på både fysisk og psykisk. Derfor har produksjonen tatt ekstra grep, og befalet har underveis denne sesongen nøye vurdert utviklingen til hver enkelt deltaker.

Til Nettavisen forklarer TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen denne endringen som en grunnstein i «Kompani Lauritzen»-konseptet.

– Produksjonen har i stadig større grad valgt å fokusere på den enkeltes personlige utvikling. Dette har hele veien vært grunnsteinen i prosjektet, men det er først i «Tropp 1» og nå sesong fire at dette virkelig blir synliggjort overfor seerne.

Haldorsen nevner «Kompani Lauritzen: Tropp 1» som hadde premiere i fjor høst, hvor deltakernes personlige utvikling ble mer tatt på alvor.

Det fikk programmet mye respons på, og derfor har produksjonen valgt å videreføre det til originalversjonen av konseptet, men også fordi det er sentralt i befalets utdanning.

Hanket inn psykolog

Det er ikke bare kjendisdeltakerne som skiftes ut for hver sesong, programmets befal skiftes også ut. I år er det noen nye kjente fjes, og det er særlig mer fokus på kvinnelig representasjon.

Sersjantene Cecilia Frølandshagen (33) og May Tømmervold (42) er sesongens nye tilskudd, og deler mye av skjermtiden med fenrik Geir Aker og kaptein John Hammersmark.

Det sier TV 2 er et bevisst valg.

– Vi ønsker å ha en relativt jevn fordeling mellom kvinner og menn, så det er bevisst ja, sier Haldorsen.

Det er ikke bare Frølandshagen og Tømmervold som er nye ansikter i årets «Kompani Lauritzens». I samband med den personlige utviklingen til deltakerne, har TV 2 også hanket inn en psykolog.

Jon Gerhard Reichelt er tidligere sjef i Forsvarets sanitet og militærpsykiater i Forsvarets spesialkommando. En av hans mange oppgaver i «Kompani Lauritzen» er blant annet å følge opp deltakerne.

– Han er med for å synliggjøre hvordan befalet jobber, hvorfor de gjør som de gjør, intensjonen bak øvelsene og ikke minst metoden befalet jobber etter for å aktivere personlig utvikling hos deltakerne. Han følger også opp deltakerne underveis i utdanningen, sier TV 2s programredaktør.

Grunnen til utskiftingene av befalet er derimot av helt naturlig årsaker, og Haldorsen forteller til Nettavisen at det også skyldes logistikken rundt innspillingen av det populære TV-programmet.

– Alle i befalet har jobber i tillegg til å være befal i «Kompani Lauritzen», både i og utenfor Forsvaret, og det er ikke alltid alle har mulighet til å være borte i flere uker under innspilling. Derfor blir det naturlig nok noen utskiftninger fra sesong til sesong.

Vil unngå forutsigbarhet

Etter tre sesonger vet både seerne og deltakerne hva de kan forvente av programmets forløp, både når det gjelder øvelser og befalet. Til den fjerde sesongen gjorde TV 2 flere grep for å unngå at «Kompani Lauritzen» er forutsigbar.

– Vi jobber alltid for å videreutvikle prosjektet og holde det friskt, men samtidig gjenkjennelig. Endringene i årets sesong har vært en naturlig utvikling av prosjektet.

Det er flere øvelser i den ferske sesongen som er nye, blant annet var øvelsen «Overfiring» en kombinasjon av øvelser man har sett i programmet tidligere.

Men hva slags grep eller tiltak som skal videreføres til neste sesong eller neste konsept, vurderes fortløpende ifølge programredaktøren:

– Det er naturlig å ta mindre og større grep for å fornye programkonseptene våre fra sesong til sesong, så noen endringer vil det nok komme.