Dette er E16-alternativene

ALTERNATIVER: Totalt fem korridorer gjenstår nå som alternativer for ny E16 mellom Ullensaker og Kongsvinger.

ALTERNATIVER: Totalt fem korridorer gjenstår nå som alternativer for ny E16 mellom Ullensaker og Kongsvinger.

Har fått inn 250 innspill til arbeidet med kommunedelplanen.

DEL

Nye Veier AS har tatt over den planlagte utbyggingen av firefelts vei fra Ullensaker til Kongsvinger og ba om innspill til den nye kommunedelplanen.

Det ga intet mindre enn 250 tilbakemeldinger.

Krangelen om hvor den nye veien skal gå har gått i en årrekke, men det foreløpig ikke tatt noen stilling til hvilken strekning man velger.

– Det er fortsatt mange alternativer og for tidlig å prioritere noen korridorer. Ny E16 mellom Kongsvinger og E6 skal gi nytte for trafikantene, trafikksikkerhet og minst mulig potensial for konflikter, skriver Nye Veier AS i en pressemelding fredag.

Målet er at det interkommunale plansamarbeidet i løpet av høsten skal komme frem til hvilke korridorer de vil prioritere for videre undersøkelser.

I et styremøte 25. juni ble kommunene informert om status i arbeidet med det såkalte korridorsøket.

– Vi startet med et søk i et stort område for å finne mulige veitraseer for ny E16. Vi har vurdert flere korridorer, og noen er mindre aktuelle enn andre. Vi har utelukket de dårligste korridorene med tanke på trafikksikkerhet, nytte for trafikantene og størst konfliktpotensiale med miljøverdier. Neste steg er å utvikle de områdene, som kan egne seg for en eller flere korridorer, sier Solfrid Førland, prosjektleder i Nye Veier.

Styreleder for det interkommunale plansamarbeidet og ordfører i Sør-Odal kommune, Knut Hvithammer, sier det er interessant å følge prosessen så langt.

- Det er fortsatt flere alternativer, så det er for tidlig å konkludere på hvor den nye veien vil komme. Målene for det interkommunale plansamarbeidet er styrende for de valg som skal gjøres. Det er viktig å utvikle E16 for å øke trafikksikkerheten og framkommeligheten mellom øst og vest. Veien er viktig for å utvikle en attraktiv og integrert bo- og arbeidsmarkedsregion, sier han.

Neste skritt på veien for ny E16 blir å utvikle planprogrammet som skal bli lagt ut på offentlig høring i løpet av høsten. Da vil alle interesserte få anledning til å mene noe om forsla til mulige korridorer for ny E16 og hvordan konsekvensutredningen bør gjennomføres.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken