Rapporten til skredgranskerne ble først presentert på pressekonferansen i Gjerdrum klokka 12.00 i dag, men allerede på forhånd kunne RB fortelle hva det konkluderes med.

Akkurat slik RB kunne erfare tidligere onsdag peker det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget i sin konklusjonen på at erosjon i Tistilbekken har vært den utløsende årsaken til raset.

Skredgranskerne peker også på dårlig og manglende sikring langt tilbake i tid.

Ifølge rapporten ble deler av bekken aldri steinsatt, samt at gamle rør skal ha røket. Dette skal ha ført til mye erosjon i kvikkleireområdet.