– Det var vanskeligere å få solgt i området før

Bolig ved avfallsdeponiet solgt for 6,9 millioner kroner.