– Det skal bli interessant å se hvor mange lock downs vi trenger før det virkelig glir inn