Regjeringen har for tiden forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften på høring. Modellen omtales som Norgesmodellen, og har som målsettingen blant annet å styrke seriøsitetsbestemmelser i arbeidslivet, og bekjempe «sosial dumping» og arbeidslivskriminalitet.

Vi heier på regjeringen i dette arbeidet. I 2021 vedtok Viken fylkeskommune seriøsitetsbestemmelser som gjelder for innkjøp til fylkeskommunen. Vi hadde den samme målsettingen som regjeringen: Å styrke bærekraftige og samfunnsansvarlige leveranser, og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i samfunnet.

Brudd

Fra fylkeskommunens side ser vi derfor svært positivt på at det jobbes med å styrke kontraktsoppfølgingen generelt i offentlige anskaffelser. Oppfølging av kontrakter er selve nøkkelen for å lykkes. Men det er ikke nok å bare stille strenge krav til leverandørene. Vi må også ha ressurser og kapasitet til å avdekke og følge opp brudd vi finner. Dette arbeidet prioriterer vi i Viken, og det blir også viktig i arbeidet videre med norgesmodellen.

Fylkesrådet mener at arbeidet med veiledning, kompetanseheving og samarbeidet mellom offentlige myndigheter må styrkes. Erfaringene fra arbeidet med Viken-modellen, er at manglende oppfølging av kravene ofte ikke skyldes manglende vilje, men manglende kompetanse – spesielt i små bedrifter. Et system for skolering, kompetanseheving og utarbeidelse av veileder vil derfor kunne være positivt. Det kan gi bedre etterlevelse, mer forutsigbarhet og et mer seriøst arbeidsliv.

Stå sammen

I tillegg er det et behov for å styrke samarbeidet mellom offentlige oppdragsgivere. Arbeidslivskriminalitet er et nasjonalt problem, og krever blant annet at de store byggherrene står sammen i kampen – sammen med offentlige myndigheter.

En stor del av landets bygg- og anleggsvirksomhet pågår her på det sentrale østlandsområdet. En felles kamp styrkes ved felles holdning om virkemidlene. Det er viktig at de useriøse aktørene ikke kan finne roen for sin kriminelle praksis hos enkeltkommuner eller distrikter. Fylkesrådet ønsker å utslette arbeidslivskriminaliteten, ikke flytte den til nabokommuner eller nabofylker. Det er derfor avgjørende med et styrket felles regelverk og et styrket samarbeid mellom kommuner og fylke om oppfølging.

Vi er derfor glade for at regjeringen i sitt forslag vil gjøre endringer i regelverk og forskrift for å styrke arbeidet med et seriøst arbeidsliv og bekjemping av arbeidslivskriminalitet. Fylkesrådet i Viken støtter helhjertet opp om dette.

Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon i Viken fylkeskommune