De rødgrønne i Ullensaker har med sitt vedtatte budsjett for 2021 sviktet innbyggerne i Ullensaker som er avhengig av kommunal bostøtte. Det er paradoksalt at de rødgrønne partiene som i dag utgjør dagens flertall i Ullensaker liker å omtale seg som de partiene som i størst grad kjemper for de som sliter i samfunnet, mens de med sitt budsjett nå har gått inn for å fjerne bostøtten i Ullensaker fra 31. mars 2021 i sin helhet. Dette vil gjøre det mye dyrere for de som bor i kommunale boliger i kommunen.

Her har posisjonen virkelig gått inn for å ramme de som sliter og har en vanskelig nok hverdag fra før. Mer usosialt politisk vedtak skal man lete lenge etter, og dette er en massiv og overraskende skuffelse. De rødgrønne partiene i valgkampen sa ikke noe om å fjerne boligstøtten, og så hadde du SV som til og med lovet å gjøre det rimeligere for de som bor i kommunale boliger ved å fjerne gjengs leie. Vi i Ullensaker Frp er sjokkert, og vi ville aldri tenkt tanken på fjerne bostøtten som er så ekstremt viktig for å kunne få hverdagen til å gå rundt for mange vanskeligstilte i Ullensaker.

Verre blir det ved at posisjonen i Ullensaker på inn- og utpust har snakket om hvor dårlig økonomi vi har i kommunen, og at de derfor måtte innføre eiendomsskatt på næring og parkeringsavgifter som belaster og forsurer hverdagen for våre innbyggere og vårt næringsliv. Alt for å kunne ivareta velferdstjenestene til våre innbyggere? Javel, men nå er vi her, og med dette politiske vedtaket får vi bekreftet at det var en løgn fra de rødgrønne, for nå sitter vi her med vedtatt eiendomsskatt på næring og en parkeringsavgift på kommunale parkeringsplasser, men de har fortsatt frekkhetens nådegave i å fjerne en særdeles viktig støtte for noen av de som sliter mest i denne kommunen.

Posisjonen viser med dette vedtaket særdeles dårlig politisk prioritering og at de ikke har noe særlig med ideer eller helhetlig plan for styringen av denne kommunen, slik at de må ty til rene kutt i viktige tilbud for å få budsjettene til å gå rundt. Det er anslått at kommunen med avvikling av boligstøtte fra 31. mars i år vil spare 7,4 millioner kroner og nesten 10,2 millioner i 2022 med helårseffekt. At den rødgrønne posisjonen i Ullensaker ikke klarer å avsette disse midlene er ikke annet enn svikt i lederskap.

Det som også videre er verdt å merke seg med de rødgrønnes budsjett er at på tross av dette store kuttet og innføring av avgifter så klarer de bare å sette av ca. 17,2 millioner kroner til disposisjonsfond som er ca. 4,8 millioner kroner mindre enn rådmannens budsjettforslag på 22 millioner der vi med Frps og de borgerliges budsjett klarer å sette av 47,5 millioner kroner uten å fjerne boligstøtten, innføre eiendomsskatt på næring, parkeringsavgift eller andre nye skatter og avgifter.

Vi i Ullensaker Frp anerkjenner, og vet, fra da vi selv styrte kommunen de foregående 20 år sammen med H og KrF at økonomien til Ullensaker ikke er den romsligste. Likevel har vi i 18 av 20 år under de borgerlige gått med overskudd, og sørget for gode velferdstjenester til våre innbyggere og gode rammer for næringslivet. Innbyggerundersøkelser viste også at innbyggerne var svært fornøyd med å bo i Ullensaker, og følte de ble møtt på en god måte. Alt dette uten å innføre eiendomsskatt på næring, ramme folks lommebøker med parkeringsavgift, og fjerne bostøtten til noen av de vanskeligst stilte i kommunen. For alt handler om godt lederskap til slutt og evne til å se mulighetene som ligger foran seg og der svikter posisjonen i Ullensaker.

Dette vedtaket om å fjerne boligstøtten knuser det glansbildet som de rødgrønne malte på hvor bra alt skulle bli i Ullensaker bare de kom til makten, og glansbildet er vel snarere tvert imot et mareritt blitt, og vi ser at det har en reell betydning i folks liv hvem det er som styrer kommunen.

Felix E. J. Frantzen, formann Øvre Romerike FpU og kommunestyrerepresentant Ullensaker Frp og Markus Gotaas, styremedlem Øvre Romerike FpU og medlemsansvarlig i Viken FpU