Det må gjennomføres drastiske tiltak for å hindre ytterligere smitte

Av