– Det kommer til å bli som å bo i en eneste stor rundkjøring

Venstre-politikerne påpeker at dersom den nye E16-traseen legges nord for Jessheim, vil kommunen miste tusenvis av dekar som i dag er natur og dyrket mark.