Gå til sidens hovedinnhold

Det hjelper ikke å sminke prosjektet med «miljøpark»

RB MENER

Det er en demokratisk rett og selvfølge at naboene skal bli hørt i store utbyggingsprosjekter. Det skjedde ikke da gamle Fet kommune regulerte Jølsen Næringsområde. Det vil si, beboerne i Fet fikk uttale seg om planene om massedeponiet på grensen til tidligere Skedsmo. Men i kommunen hvor flest blir berørt, fikk man ikke komme med innsigelser. Fet brøt bestemmelsene i egne plandokumenter med vedtaket som vil prege nærmiljø og natur i årevis.

Derfor er det gledelig at flertallet i formannskapet i den nye storkommunen – som består av Fet, Skedsmo og tidligere Sørum – velger å sende forslaget ut på ny, offentlig høring. Det er en viktig seier for naboene, Leirsund Vel, Leirsund IL og Naturvernforbundet som har frontet saken. Det betyr imidlertid ikke at den endelige kampen mot det gigantiske mottaket for delvis miljøfarlig avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet, er vunnet.

Jølsen Miljøpark som er et er et selskap i AF-gruppen, regner med drift og lastebiler i skytteltrafikk i opptil 18 år. Det er gode penger å hente på å håndtere forurensede masser, som asbest, isolasjonsmaterialer og kontaminert betong. Det sier seg selv med den veksttakten vi har i hovedstadsområdet. Det er et umettelig behov for fyllplasser for masse fra rivningstomter og byggeplasser. Men dette er en nabo ingen vil ha, selv om prosjektet er sminket med «Miljøpark».

Kampen mot deponiet er høyst legitim, og vi håper den nye kommunen vil vektlegge andre verdier enn det flertallet i gamle Fet gjorde. Med den kostbare deponiskandalen i Brånåsdalen friskt i minne, vil det være merkelig om man igjen velger å utsette mennesker, natur og miljø for den risiko forurenset avfall alltid vil utgjøre.

Kommentarer til denne saken