– Det har vært på tide å få gjort noe, både med tanke på utseende og sikkerhet

Da bassengene måtte holde stengt på grunn av korona, benyttet kommunen muligheten til å gjøre vedlikeholdsarbeid på fem bassenger.