Gå til sidens hovedinnhold

Det går mot avvikling av Viken

Leserinnlegg


Viken fylkeskommune går mot slutten. Akershus vil gjenoppstå som fylkeskommune. Det blir resultatet av at en ny rødgrønn regjering overtar makten etter høstens stortingsvalg. Viken ble født i tvang og uten støtte i befolkningen. Meningsmålinger den siste tiden viser at motstanden blant folk er blitt større heller enn mindre i de to årene som er gått siden etableringen av nye fylkeskommuner.

Jeg er medlem av fylkestinget i Viken og er blitt sikrere i min sak om at sammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold var totalt feilslått. Som fylkespolitiker skal jeg ivareta regionale hensyn i saker som må løses på tvers av kommunegrensene, men som trenger kunnskap om lokale forhold og interesser. Like lite som jeg har gode forutsetninger for å ivareta regionale interesser i Hallingdal har fylkespolitikere fra Ål og Hol gode forutsetninger for å bidra til å løse utfordringer i kollektivtrafikken på Nedre Romerike.

I samarbeidsplattformen for Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de grønne som dannet flertall i Viken etter forrige kommunevalg, heter det: «Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.» Senere har også Fremskrittspartiet gått ut med støtte til oppløsning av Viken. I partiprogrammene til de rødgrønne partiene er det sagt at en ny regjering vil imøtekomme ønsker om å oppløse tvangssammenslåtte fylker dersom disse fylkene ber om det.

Høyre, Frp, KrF og Venstre stod sammen om vedtaket om tvangssammenslåing av fylker og kommuner. I RB 21. juni prøver Margrethe Prahl Reusch og Ole-Andreas Lilloe-Olsen å forsvare Venstres syn gjennom å presentere 10 gode grunner til å satse på Viken. Det er ikke så vellykket. Jeg reagerer spesielt på hvor viktig de mener det er å være mye større enn Oslo. Vårt folkestyre er ikke basert på makt gjennom størrelse, men på evne til å lytte til å ha nærhet til innbyggerne.

Oslo og Akershus er en felle bo- og arbeidsregion. Vi er avhengig av godt samarbeid, ikke av konkurranse om hegemoni. Ruter, bomringen og Oslopakke 3 er eksempler på at vi kan finne løsninger som likeverdige parter. Vi trenger ikke Buskerud og Østfold i ryggen for å få til det.

Dagfinn Sundsbø, fylkestingsmedlem i Viken for Senterpartiet

Kommentarer til denne saken