«Det er slik naturen er. Når du holder igjen på det produktet folk bruker, så har det betydning for prisene.» Dette uttalte Jonas Gahr Støre (Ap) i avisa Klassekampen 9. august i år med tanke på strømprisene.

«Når statsministeren uttaler seg som om dagens kraftmarked er en naturtilstand begrenser han rommet for politikk, Det er alvorlig,» skriver Linn Herning i samme avis (16. august i år).

Hvis den nåværende Arbeiderparti-/Senterparti-regjeringa gjør en så dårlig jobb at de blir vippa av pinnen, tyder meningsmålingene dessverre på at en Høyre-dominert regjering vil ta over. Hvordan kan det ha seg etter at velgerne ved siste valg, så klart sa i fra at de ikke ville ha Solberg og gjengen til å styre landet?

Sitatet jeg innledet med, kunne gjerne Erna Solberg (H) ha sagt — bortsett fra at hun antakelig med sitt avmålte smil sikkert hadde pakket det mer inn i ull. Svært mange ser i dag med bekymring på den politikken — eller mangelen på politikk — dagens Arbeiderparti-/Senterparti-regjering fører og ser seg om etter et alternativ. Mange går da dessverre til Høyre. Jeg ser for meg at de tenker: «Hvorfor stemme på en dårlig Høyre-kopi (Arbeiderpartiet) når vi har originalen (Høyre)?» Men bildet er heldigvis ikke helsvart: Det er andre som går til venstre.

Det er utallige eksempel på at Arbeiderpartiet står fram som en dårlig Høyre-kopi. Hvor mange ganger har ikke Arbeiderpartiet stemt sammen med Høyre og deres allierte i viktige saker i Stortinget — mot Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Og tenk på kraftpolitikken. Jonas Gahr Støre elsker EU og EØS-avtalen, hvis det ikke er riktig som mange har hevdet, at han helst vil avvikle EØS-avtalen og melde Norge inn i EU som et «ordentlig» medlem. Og han klamrer seg til de berømte — og beryktete — utenlandskablene som Trond Giske (Ap) og flere og flere i hans eget parti forstår er den viktigste årsaken til de høye strømprisene.

Det er jo interessant at Nidaros demokratiske forum under Trond Giskes ledelse, har blitt Arbeiderpartiets desidert største lokallag — som vokser stadig. Både Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland — Arbeiderpartiets to alvorstunge menn — har trukket fram storstilt kraftutbygging som løsning på de høye strømprisene. Mens nevnte Trond Giske tror at dette ikke vil fungere så lenge vi eksporterer så mye strøm gjennom de to siste kablene. Trond Giske vil ikke kappe strømkablene, men han vil at Stortinget vedtar å begrense eksporten av strøm gjennom dem.

Klassekampen skrev 16. august i år om «kraftopprøret» innad i Arbeiderpartiet som flere og flere slutter seg til. Og det er de som har nevnt Trond Giske som partiets redningsmann. Et siste eksempel er at Jonas Gahr Støre har klart å tilsette Kristoffer Thoner som statssekretær ved statsministerens kontor. Thoner jobbet som konsulent ved McKinsey. Det er et konsulentselskap i USA, kjent for få faste tilsettinger, manglende respekt for arbeidstida og at sjefen ofte er et dataprogram. McKinsey jobber for økt lønninger til lederne og å si opp tilsatte i gode tider. Thoner har hemmelige kundelister, noe Jonas Gahr Støre sjøl var kritisk til før valget,

Jeg mener det vil være en ulykke for landet om vi igjen får en Høyreregjering. Men det vil knapt være stort bedre å fortsette med dagens Arbeiderparti-/Senterparti-regjering.