Gå til sidens hovedinnhold

Det er faktisk ikke sikkert at du får fem ganger inntekten din i lån

Artikkelen er over 1 år gammel

Så mye låner bankene deg til boliglån.

(Nettavisen): Hvor mye bankene gir deg i lån avhenger av flere forhold, der inntekten er det aller viktigste.

Mange banker opererer med lånegrenser som er langt under det du vet du kan låne ut fra ditt eget budsjett. Årsaken er at bankene ikke kan behandle alle så individuelt at hver og en får sin egen lånegrense. Men det er heller ikke umulig at du får låne for mye fordi du har et høyere forbruk enn normalen.

Det har også kommet en begrensing til ved at det ikke er lov å gi lån på over 5 ganger samlet inntekt. En samlet inntekt på 1 million kroner kan dermed ikke gi samlede lån som er større enn 5 millioner kroner.

Les mer om Boliglånsforskriften her.

Hvor mye du kan låne avhenger sterkt av størrelsen på husholdningens inntekt. En husholdning med en høy inntekt kan låne forholdsvis mer enn en lavinntekts-husholdning. Ser vi på lån i forhold til inntekten vil husholdningen med høy inntekt kunne låne maksgrensen på 5 ganger inntekten. Den med lav inntekt kan kanskje bare låne 2,5 ganger inntekten.

Det er høyst naturlig at lånefaktoren stiger med inntekten. En del av utgiftene du har er rimelig faste, og stiger ikke med inntekten. En ekstra inntekt kan dermed brukes til å betjene et større lån. Se også «Lån i forhold til inntektsøkning».

Dette gjør deg kredittverdig

De fire viktigste kriteriene for hvor mye du kan låne er:

 • Inntekt i dag
 • Sannsynlig inntektsutvikling
 • Betalingsvilje
 • Egenkapital
 • Sikkerhet

Inntekt er det viktigste kriteriet. Hva slags fremtidige inntektsøkninger du kan forvente spiller også inn. Mange vil få «karrieretillegg» i tillegg til den ordinære lønnsveksten. Dette gjør at for eksempel mange unge kan låne mye i forhold til inntekten per i dag fordi de forventer høy inntektsvekst.

Spesielt i egen bank, som har betalingshistorikken din, er betalingsviljen din viktig. Her ser de på hvordan du ha betalt lånet ditt innen forfall. Stadige forsinkelser vil da telle negativt inn.

Sparing teller positivt. Spesielt gjelder dette for unge at de bruker BSU fullt ut.

Du kan selv beregne hvor mye du kan låne

Du kan selv beregne hvor mye du kan låne med «Hvor mye kan du låne»-kalkulatoren. Den beregner eksakt hva du kan tåle å låne ut fra en rekke tall du legger inn i kalkulatoren.

Kalkulatoren tar hensyn til alle kostnader du legger inn, den beregner skatten ut fra 2019-reglene, og den beregner låneevnen ut fra hva slags type lån du velger (med valgfri nedbetalingstid).

Dette låner banken deg

Her har vi tatt utgangspunkt i bankenes kalkulatorer for hvor mye du kan låne. Dette er veiledende satser fra bankenes side. Hva du i praksis får i maksimalt lån får du vite når du søker. Da vil banken også kunne gå grundigere inn i økonomien enn det kalkulatorene gjør.

Kalkulatorene tar hensyn til litt forskjellige forhold. Alle tar hensyn til inntekt, og andre lån. Alle tar også hensyn til antall barn, noen tar hensyn til barnets alder. Halvparten tar hensyn til antall biler.

 • DNB: Tar hensyn til antall barn, og hvor gamle de er, kostnad for barn i barnehage
 • Eika-bankene: Antall barn og alder. Det er samme kalkulator som brukes i alle bankene men de kan gi litt ulike resultater.
 • Landkreditt: Antall barn, antall fritidsboliger, antall biler
 • Nordea: Alder på låntakere, antall barn og alder, antall biler, antall fritidsboliger
 • OBOS: Antall barn, antall biler
 • Sbanken: Antall, barn antall biler,
 • SpareBank 1-bankene: Antall barn, antall biler
 • Sparebanken Sør: Antall barn
 • Storebrand: Antall barn

Tallene viser at det er store forskjeller på hvor mye kalkulatorene i de forskjellige bankene anbefaler at du kan låne.

Under har vi laget en rekke eksempler på hva du kan låne med forskjellige inntekter og familiesammensetninger. I tabellene har vi satt opp maksimalt lån, og hvilken lånefaktor dette gir. Faktor betyr samlede lån delt på samlet inntekt.

Dette er sammensetningene det er laget tall på:

 • Enslig, med inntekt på 400.000, 600.000, og 800.000 kroner.
 • Aleneforsørger, 1 barn på 10 år, med inntekt på 400.000, 600.000, og 800.000 kroner.
 • Par uten barn, med samlet inntekt på 800.000, 1 million, og 1,2 millioner kroner
 • Par med to barn på 10 år, med samlet inntekt på 600.000, 800.000, 1 million, og 1,2 millioner kroner

Det er forutsatt at låntakerne ikke har gjeld fra før av. All eksisterende gjeld vil trekkes fra i anbefalt lånebeløp. I kalkulatorene der det er et valg har vi forutsatt at husholdningen har 1 bil. Det forutsatt at barnet eller barna er 10 år.

Lån til enslige og aleneforsørger med 1 barn

Med en inntekt på 400.000 kroner varierer makslån fra 730.000 kroner til 1,7 millioner kroner. Gjeld i forhold til inntekt varierer dermed fra 1,83 til 4,25. Variasjonen er altså stor.

Ved en inntekt på 600.000 kroner er mange på det maksimale nivået (5 ganger inntekt i gjeld). Med 800.000 kroner er det bare Landkreditt (som er den strengeste) som ikke er på maksimalnivået.

For enslige forsørgere er variasjonen enda større. Her kan du låne 1,25 millioner kroner i Eika-bankene, og bare 71.920 kroner i Storebrand. I Eika-kalkulatoren øker låneevnen ved ett barn, noe som ikke kan være riktig.

For enslige forsørgere er første barn "billigere" fordi de mottar dobbel barnetrygd og har rett til et skattefradrag for enslige forsørgere. Verdien av dette er 36.692 kroner. For neste barn er det bare barnetrygd på 12.648 kroner.

Enslige, ingen barn  
Inntekt 400.000LåneevneFaktor
DNB1 700 0004,25
Eika1 200 0003,00
Landkreditt730 0001,83
Nordea1 600 0004,00
OBOS Banken1 560 0003,90
Sbanken1 550 0003,88
SpareBank 11 484 3003,71
Sparebanken Sør1 000 0002,50
Storebrand1 054 2662,64
Inntekt 600.000LåneevneFaktor
DNB3 000 0005,00
Eika1 800 0003,00
Landkreditt2 210 0003,68
Nordea3 000 0005,00
OBOS Banken3 000 0005,00
Sbanken2 920 0004,87
SpareBank 12 938 1004,90
Sparebanken Sør1 800 0003,00
Storebrand3 000 0005,00
Inntekt 800.000LåneevneFaktor
DNB4 000 0005,00
Eika2 400 0003,00
Landkreditt3 690 0004,61
Nordea4 000 0005,00
OBOS Banken4 000 0005,00
Sbanken4 000 0005,00
SpareBank 14 000 0005,00
Sparebanken Sør2 400 0003,00
Storebrand4 000 0005,00
Enslig forsørger, 1 barn  
Inntekt 400.000LåneevneFaktor
DNB650 0001,63
Eika1 250 0003,13
Landkreditt140 0000,35
Nordea950 0002,38
OBOS Banken916 0002,29
Sbanken950 0002,38
SpareBank 11 154 0002,89
Sparebanken Sør1 000 0002,50
Storebrand71 9200,18
Inntekt 600.000LåneevneFaktor
DNB2 600 0004,33
Eika2 170 0003,62
Landkreditt1 620 0002,70
Nordea2 600 0004,33
OBOS Banken2 960 0004,93
Sbanken2 450 0004,08
SpareBank 12 607 9004,35
Sparebanken Sør1 800 0003,00
Storebrand1 790 5202.98
Inntekt 800.000LåneevneFaktor
DNB4 000 0005,00
Eika2 470 0003,09
Landkreditt3 100 0003,88
Nordea4 000 0005,00
OBOS Banken4 000 0005,00
Sbanken3 610 0004,51
SpareBank 13 879 6004,85
Sparebanken Sør2 400 0003,00
Storebrand3 509 1204,39

Par med og uten barn

I det andre eksemplet har vi sett på et par med to barn, med samlet inntekt på 800.000 kroner og 1,2 millioner kroner.

Med en samlet inntekt på 800.000 kroner varierer lånebeløpet fra 2,4 millioner kroner til 4 millioner kroner (maksimalnivået). Med 1,2 millioner i samlet inntekt varierer lånebeløpet fra 4,2 millioner til 5,18 millioner kroner. I Eika-kalkulatoren viser den altså et nivå som er over det maksimale nivået på 5 ganger inntekt.

Å få barn reduserer lånekapasiteten. Med to barn reduseres låneevnen med godt over 1 million kroner. For eksempel reduseres låneevnen med 1,2 millioner i Landkreditt (sammenlignet 800.000 kroner i samlet inntekt med og uten to barn). I SpareBank 1 er forskjellen 1,4 millioner kroner.

Den helt eksakte forskjellen kan du se i kalkulatoren Hvor mye kan du låne.

For et par med barn har vi også sett på en familie med bare 600.000 kroner i samlet inntekt

Par, ingen barn  
Samlet inntekt 800.000LåneevneFaktor
DNB4 000 0005,00
Eika2 400 0003,00
Landkreditt2 900 0003,63
Nordea4 000 0005,00
OBOS Banken4 000 0005,00
Sbanken4 000 0005,00
SpareBank 13 873 3004,84
Sparebanken Sør2 400 0003,00
Storebrand4 000 0005,00
Samlet inntekt 1.000.000LåneevneFaktor
DNB5 000 0005,00
Eika4 410 0004,41
Landkreditt4 370 0004,37
Nordea5 000 0005,00
OBOS Banken5 000 0005,00
Sbanken5 000 0005,00
SpareBank 15 000 0005,00
Sparebanken Sør3 500 0003,50
Storebrand5 000 0005,00
Samlet inntekt 1.200.000LåneevneFaktor
DNB6 000 0005,00
Eika6 220 0005,18
Landkreditt5 850 0004,88
Nordea6 000 0005,00
OBOS Banken6 000 0005,00
Sbanken6 000 0005,00
SpareBank 16 000 0005,00
Sparebanken Sør4 200 0003,50
Storebrand6 000 0005,00
Par, to barn  
Samlet inntekt 600.000LåneevneFaktor
DNB950 0001,58
Eika1 870 0003,12
Landkreditt250 0000,42
Nordea1 900 0003,17
Sbanken1 850 0003,08
SpareBank 11 030 3001,72
Sparebanken Sør1 265 6782,11
Storebrand905 8521,51
Samlet inntekt 800.000LåneevneFaktor
DNB2 950 0003,69
Eika2 470 0003,09
Landkreditt1 730 0002,16
Nordea3 550 0004,44
OBOS Banken3 720 0004,65
Sbanken3 350 0004,19
SpareBank 12 483 7003,10
Sparebanken Sør2 400 0003,00
Storebrand2 938 3423,67
Samlet inntekt 1.000.000LåneevneFaktor
DNB4 900 0004,90
Eika3 070 0003,07
Landkreditt3 200 0003,20
Nordea5 000 0005,00
OBOS Banken5 000 0005,00
Sbanken4 700 0004,70
SpareBank 13 937 9003,94
Sparebanken Sør3 500 0003,50
Storebrand4 920 8824,92
Samlet inntekt 1.200.000LåneevneFaktor
DNB6 000 0005,00
Eika4 560 0003,80
Landkreditt4 680 0003,90
Nordea6 000 0005,00
OBOS Banken6 000 0005,00
Sbanken6 000 0005,00
SpareBank 15 391 7004,49
Sparebanken Sør4 200 0003,50
Storebrand6 000 0005,00

Dette sitter låntakeren igjen med

Her har vi sett på hva låntakeren sitter igjen med når de låner det maksimale av kalkulatorene anbefaler av maksimalt lån

For å komme frem til den disponible inntekten er det regnet ut skatt på de forskjellige inntektstrinnene. Det er tatt hensyn til at det er forskjellige rentefradrag avhengig av størrelsen på lånet. Det er regnet med en rente på 2,75 prosent og en nedbetalingstid på 25 år som en annuitet.

Det er trukket fra variable kostnad etter SIFO's satser til mat og drikke, klær og sko, personlig pleie, lek og fritid, andre dagligvarer, husholdningsartikler. Disse kostnadene avhenger av familesammensetningen.

I tillegg er det lagt inn kostnader til fellesutgifter (forutsetter leilighet), strøm, bil (ink verdifallet, forsikringer, uteliv, og ferie.

For familier med barn er det tatt hensyn til barnetrygden. For enslige foreldre er det tatt hensyn til særfradraget for enslige forsørgere.

Den disponible inntekten skal dekke de resterende kostnadene. Dette kan for eksempel være barnehage, diverse abonnementer, månedskort, eiendomsskatt, dekning til overraskende utgifter, sparing ol.

I tabellen er det også tatt med en kolonne som heter 5 % opp. Der ser vi på hva den disponible inntekten blir ved en økning av rentenivået med 5 prosentpoeng (økt rentefradrag blir tatt hensyn til).

Den øverste tabellen gjelder for enslige, og forelder med 1 barn.

Disponibel inntekt for enslig, enslig forelder med barn

Mange har lav disponibel inntekt og går i minus ved en renteøkning på 5 prosentpoeng. Og da er det en del kostnader som ikke er dekket. For eksempel vil mange ikke har råd til å ha den bilen som er forutsatt å koste 60.000 kroner i året.

Generelt vil mange enslige som har lånt opp til sitt maksimale nivå få problemer med en 5 prosents renteøkning.

Ser vi på inntekter fra 600.000 kroner vil de klare seg bedre. Da blir de fleste låntakerne stoppet av maksimalgrensen på 5

Enslige, ingen barn   
Inntekt 400.000LåneevneDisp5 % opp
DNB1 700 00016 300-25 900
Eika1 200 00041 20011 400
Landkreditt730 00064 60046 500
Nordea1 600 00021 300-18 400
OBOS Banken1 560 00023 300-15 500
Sbanken1 550 00023 800-14 700
SpareBank 11 484 30027 100-9 800
Sparebanken Sør1 000 00051 20026 300
Storebrand1 054 26648 50022 300
Inntekt 600.000LåneevneDisp5 % opp
DNB3 000 00082 8008 300
Eika1 800 000142 60097 800
Landkreditt2 210 000122 10067 200
Nordea3 000 00082 8008 300
OBOS Banken3 000 00082 8008 300
Sbanken2 920 00086 80014 200
SpareBank 12 938 10085 90012 900
Sparebanken Sør1 800 000142 60097 800
Storebrand3 000 00082 8008 300
Inntekt 800.000LåneevneDisp5 % opp
DNB4 000 000147 80048 400
Eika2 400 000227 500167 800
Landkreditt3 690 000163 20071 500
Nordea4 000 000147 80048 400
OBOS Banken4 000 000147 80048 400
Sbanken4 000 000147 80048 400
SpareBank 14 000 000147 80048 400
Sparebanken Sør2 400 000227 500167 800
Storebrand4 000 000147 80048 400
Enslig forsørger, 1 barn   
Inntekt 400.000LåneevneDisp5 % opp
DNB650 00080 30064 200
Eika1 250 00050 40019 400
Landkreditt140 000105 700102 200
Nordea950 00065 40041 800
OBOS Banken916 00067 10044 300
Sbanken950 00065 40041 800
SpareBank 11 154 00055 20026 500
Sparebanken Sør1 000 00062 90038 000
Storebrand71 920109 100107 300
Inntekt 600.000LåneevneDisp5 % opp
DNB2 600 00091 70027 100
Eika2 170 000113 10059 200
Landkreditt1 620 000140 500100 300
Nordea2 600 00091 70027 100
OBOS Banken2 960 00073 800300
Sbanken2 450 00099 20038 300
SpareBank 12 607 90091 30026 500
Sparebanken Sør1 800 000131 60086 800
Storebrand1 790 520132 00087 500
Inntekt 800.000LåneevneDisp5 % opp
DNB4 000 000136 80037 400
Eika2 470 000213 000151 600
Landkreditt3 100 000181 600104 600
Nordea4 000 000136 80037 400
OBOS Banken4 000 000136 80037 400
Sbanken3 610 000156 20066 500
SpareBank 13 879 600142 80046 400
Sparebanken Sør2 400 000216 500156 800
Storebrand3 509 120161 20074 000

Disponibel inntekt for par, og par med barn

Fra inntekter på 800.000 kroner vil den disponible inntekten være tilfredsstillende. De fleste kalkulatorene gir da det maksimale av hva som kan gis.

For et par med to barn kan den disponible inntekten bli lav etter en kraftig renteoppgang.

Par, ingen barn   
Samlet inntekt 800.000LåneevneDisp5 % opp
DNB4 000 000142 80043 400
Eika2 400 000222 500162 800
Landkreditt2 900 000197 600125 500
Nordea4 000 000142 80043 400
OBOS Banken4 000 000142 80043 400
Sbanken4 000 000142 80043 400
SpareBank 13 873 300149 10052 900
Sparebanken Sør2 400 000222 500162 800
Storebrand4 000 000142 80043 400
Samlet inntekt 1.000.000LåneevneDisp5 % opp
DNB5 000 000224 200100 000
Eika4 410 000253 600144 000
Landkreditt4 370 000255 600147 000
Nordea5 000 000224 200100 000
OBOS Banken5 000 000224 200100 000
Sbanken5 000 000224 200100 000
SpareBank 15 000 000224 200100 000
Sparebanken Sør3 500 000298 900211 900
Storebrand5 000 000224 200100 000
Samlet inntekt 1.200.000LåneevneDisp5 % opp
DNB6 000 000305 600156 500
Eika6 220 000294 700140 100
Landkreditt5 850 000313 100167 700
Nordea6 000 000305 600156 500
OBOS Banken6 000 000305 600156 500
Sbanken6 000 000305 600156 500
SpareBank 16 000 000305 600156 500
Sparebanken Sør4 200 000395 200290 900
Storebrand6 000 000305 600156 500
Par, to barn   
Samlet inntekt 600.000LåneevneDisp5 % opp
DNB950 00098 50074 900
Eika1 870 00052 7006 200
Landkreditt250 000133 300127 100
Nordea1 900 00051 2004 000
Sbanken1 850 00053 7007 700
SpareBank 11 030 30094 50068 900
Sparebanken Sør1 265 67882 70051 300
Storebrand905 852100 70078 200
Samlet inntekt 800.000LåneevneDisp5 % opp
DNB2 950 000130 10056 800
Eika2 470 000154 00092 600
Landkreditt1 730 000190 800147 800
Nordea3 550 000100 20012 000
OBOS Banken3 720 00091 700-700
Sbanken3 350 000110 20026 900
SpareBank 12 483 700153 30091 600
Sparebanken Sør2 400 000157 50097 800
Storebrand2 938 342130 70057 700
Samlet inntekt 1.000.000LåneevneDisp5 % opp
DNB4 900 000164 20042 400
Eika3 070 000255 300179 000
Landkreditt3 200 000248 800169 300
Nordea5 000 000159 20035 000
OBOS Banken5 000 000159 20035 000
Sbanken4 700 000174 20057 400
SpareBank 13 937 900212 100114 300
Sparebanken Sør3 500 000233 900146 900
Storebrand4 920 882163 20040 900
Samlet inntekt 1.200.000LåneevneDisp5 % opp
DNB6 000 000240 60091 500
Eika4 560 000312 300199 000
Landkreditt4 680 000306 300190 100
Nordea6 000 000240 60091 500
OBOS Banken6 000 000240 60091 500
Sbanken6 000 000240 60091 500
SpareBank 15 391 700270 900136 900
Sparebanken Sør4 200 000330 200225 900
Storebrand6 000 000240 60091 500

Les mer om hvor mye du kan låne:

Hvor mye kan du låne

Lån i forhold til disponibel inntekt

Lån i forhold til inntektsøkning

Forbruksutgifter

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast månedlig beløp dekker av lån.

Hvor stort lån dekker ekstrainntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt ekstra lønnsinntekt dekker av lån.

Kommentarer til denne saken