Norskbygd Lamborghini med 120 hestekrefter bygd i Nannestad. – Vi har brukt 24.000 arbeidstimer over 28 måneder for å få bilen ferdigstilt. Nå har den vært vist fram i Dubai og i England, forteller Radni Molhampour, altmuligmann og initiativtaker i Zyrus engineering. Foto: Zyrus engineering.

– Det er et produkt ingen trenger – og som vi skal forsøke å selge

Radni Molhampour og hans medhjelpere har brukt 24.000 arbeids- timer over 28 måneder for å bygge en Lamborghini få vil kjøpe.
Publisert