– Desto bedre observasjoner vi har, jo mindre usikkerhet knyttes til vår tids katastrofe

Med nytt kamera og en dataskjerm stående hos NASA, håper klimaforskere ved NILU på banebrytende forskning.