Derfor er det fullt av steiner her

Har kjørt inn 5000 kubikkmeter stein til området.