↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 80 51 00

Faks: 63 80 51 01

Besøksadresse

Skedsmogata 7
2000 LILLESTRØM
  1. Beskrivelse

Vi har kontorer i Concordiabygget på Stortorget i Lillestrøm og er i alt syv sivilarkitekter.

I tillegg til vanlig arkitektarbeid med:

  • Eneboliger
  • Større boliganlegg
  • Barnehager og skoler
  • Forretningsbygg


har vi spesialkompetanse på:

  • Arealplanlegging/reguleringsplaner
  • Romprogrammering for skolerI 2006 ble kontorets arbeid med restaurering og et moderne "infill"-bygg Skedsmo kommunes byggeskikkpris.