↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

900 45 920

Besøksadresse

Bergsjø Grustak
1970 HEMNES
  1. Beskrivelse

Runes containerservice er godt etablert på Løken med 4 ansatte.
Vi er containerleverandører for små og mellom store bedrifter, samt private.

Vi tilbyr:

  • Utleie av containere 5 kubikk 30 kubikk
  • Stein, jord
  • Transport av trucker/mindre anlegsmaskiner

Det er gratis levering av store kvantum av jern.
Vi tar også imot bilvrak.