↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 89 22 00

Faks: 63 80 00 90

Besøksadresse

Leirav 5
2000 LILLESTRØM
  1. Beskrivelse

Nilsen' s Bilberging
ble etablert i november 1979. Jeg startet opp med en bil, og i 1980 utvidet jeg tjenestene til sikring av vinduer, dører etc. for politiet.

Etter som årene har gått, er tjenestene blitt utvidet til å omfatte forskjellige årsaker, sikring av brannsteder, sikring av diverse kriminalåsteder, samt diverse transporter av tyvgods og beslag.

Alle ansatte har undertegnet taushetserklæring (med tanke på oppdrag for politiet).

Innholdet på denne siden taler for hva vi i dag kan bistå med til enhver tid.

Ellers vil jeg referere til mange års tjeneste for politiet, noe de forskjellige vaktsjefene kan svare for.
Vidar Nilsen

Åpningstider og varslingsrutiner
24 timer service.

Henting av biler etter kl. 16.00 fra Leiravn. 5 bør varsles på forhånd.

Ved større ulykker blir alle ansatte varslet pr. telefon, slik at de kan rykke ut på kortest muligt tid.

Første bil på skadestedet gir tilbakemelding til de øvrige.

Kommunikasjonen foregår via radio etter hvert som de forskjellige melder seg.

Inntauede biler feilpark/hensatte

Romerike Politikammer blir varslet umiddelbart med fax, i tillegg blir bileier varslet med rekomandert brev.

Trafikkuhell- utforkjøring, der politiet ikke er til stedet, vil RPK bli varslet for sperring/trafikkdirigering der dette er nødvendig, eller vi ordner dette selv etter politiets direktiver.

Oppbevaringsmuligheter
Inngjerdet tomt på 3,4 mål, sentralt plassert i Leiraveien, med vakt hunder og 1 person.

8 garasjer