↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 98 06 83

Besøksadresse

Barntjernmoen
2067 JESSHEIM
  1. Beskrivelse

Velkommen!

Vi er en sertifisert bedrift for produksjon av tilslag til betong og asfalt!

Vi er spesialist på grus- og steinprodukter, og er en bedrift som har holdt på helt siden 70-tallet.

Kunder er alt fra store entreprenører og betongprodusent. Men mange små entreprenører/ anleggsgartnere, bønder og andre private med egen gårdsplass og hage.

Ingen kunde er for stor og for liten. Velkommen til oss. 


Vi tilbyr:

Naturstein
Naturstein er større steiner som passer til både utvendig og innvendig bruk.

Pukk
Fellesbetegnelse på ulike graderinger av knust fjell. Brukes bla. til oppfylling, terrengforming, drenering og til asfalt og betong.

Maskinkult
Maskinkult er pukk som bare har gått gjennom ett-trinns knusing og er derfor grovere og større enn vanlig pukk.

Diverse stein
Vi har ulike typer stein. For eksempel Sprengstein som er fjell som er sprengt ut av fast fjell og ikke bearbeidet videre.