↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon


907 92 810

Besøksadresse

Haldenveien 689
1940 BJØRKELANGEN
  1. Beskrivelse

 

Aasberg Geodata har base i Haldenveien 689, 7 km sør for Bjørkelangen langs Fv. 115. Aasberg-Geodata er etablert som privat firma i mars 2021. Bedriften leverer alt av landmålingstjenester, masse og arealeberegninger for private og offentlige kunder. I tillegg kan bedriften tilby en rekke anleggstekniske tjenester ifra tradisjonell graving til bistand med utarbeidelse og oppfølging av beskrivelser og kontrakter for offentlige oppdragsgivere. Aasberg-Geodata er opptatt av å gi deg god og personlig service

 

Landmåling

Utsetting og innmåling av tomter for villaer, hytter, driftsbygninger og annet.

Utsetting av punkter og linjer for etablering av konstruksjoner og bygg.

Innmåling av punkter og linjer, konstruksjoner, byggegroper, grøfter og annet.

 

Beregning

Bedriften innhar program for beregning av mengder og masser og kan blant annet tilby:

Beregning av arealer.

Beregning av volum, masser og øvrige mengder.

Utarbeidelse av målebrev.

 

Anleggsteknikk

Bistand med utarbeidelse av beskrivelser og kontrakter for anleggsbransjen.

Bistand med kalkulering/prising eller kostnadsberegning av større og mindre prosjekter, privat og offentlig.

Bistand med oppfølging av beskrivelser og kontrakter for anleggsbransjen.

Bistand med sluttføring og dokumentering av utførte arbeider, eksempelvis ved etablering av FDV, kumkort, bilder og sjekklister.

Alt i tradisjonell graving, dette være seg utbedring av vann- og avløp, drenering, grøfter, istandsetting av hager, oppretting før asfaltering etc.