↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

22 17 54 80

Besøksadresse

storgata 10
2000 LILLESTRØM
  1. Beskrivelse

Betonmast Romerike AS er en del av Betonmast-konsernet. Vi er et entreprenørselskap som tar på oss større totalentrepriser innen næring, bolig og rehabilitering på Romerike.

Vi er også en samarbeidspartner på prosjektutvikling av både bolig og næringsprosjekter fra ide til ferdig bygg. Selskapet består av svært kompetente medarbeidere, som gjennom samhold og fokus på prosjektene har gjort Betonmast Romerike til en av de mest betydningsfulle entreprenørene i sitt område.

Suksessfaktorene i Betonmast Romerike er samarbeid og kultur. I alle prosjekter vektlegges et tett samarbeid mellom kunden og leverandørene i utvikling og gjennomføring av prosjektet. Et godt samspill med alle involverte resulterer i optimale prosjekter både med tanke på kvalitet, tid og lønnsomhet, og ikke minst gode bygg for sluttbrukerne. For Betonmast Romerike er trygge byggeplasser helt nødvendig for å kunne levere kvalitet, få fornøyde kunder og ikke minst fornøyde medarbeidere.

Bedriftens overordnede mål er at alle som har Betonmast som sin arbeidsplass skal komme Trygt Hjem - hver dag!

 

Vår spesialkompetanse

Betonmast Romerike har spisskompetanse på å prosjektere og gjennomføre unike og spesielle prosjekter. Her kan det trekkes frem skihallen Snø, store skoleprosjekt som bl.a Nye Fjellhamar skole, store boligprosjekt i Lillestrøm sentrum, store kontorbygg i sentrum og mange industribygg av ulik karakter. Gjennom gode og involverende prosesser bygges en kommersiell bedriftskultur med engasjerte prosjektteam, hvor alle har et sterkt eierskap til prosjektene og fokuserer på selskapets og kundens mål. Spesialkompetanse på prosjektutvikling og samspillskontrakter