↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

466 80 778

Besøksadresse

Destilleriveien 11
1481 HAGAN
  1. Beskrivelse

Hos Sandberg Regnskap møter du en profesjonell samarbeidspartner som ikke bare er opptatt av bokføringen, men som ønsker å bistå så du kan bruke tallene. Regnskapet er ikke noe som gjøres bare for å tilfredsstille myndighetene.   Ved at vi benytter de mest moderne systemene sikrer vi at regnskapet er løpende oppdatert slik at det kan benyttes som et styringsverktøy i den daglige driften. Avhengig av bedriftens størrelse og behov kan kunden få tilgang ulike verktøy for å følge sitt selskaps status online. Grafiske presentasjoner og rapporter er tilgjengelig på ulke plattformer som pc, Ipads, smarttlf. osv. I tillegg kan vi sørge for periodisk eller løpende rapportering med kommentarer til regnskapstallene.

Hos oss kan dere selvfølgelig være tilnærmet papirløs om dere ønsker slik at dere bruke tiden på å drifte selskapet i stedet for papirer. Våre systemer gir deg også tilgang til løsninger for å skrive tilbud sov. Slik at det også kan gjøres mindre papirbasert.

Hos oss får du en fast kontaktperson som setter seg inn i din bedrifts problemstillinger. Vi har lang erfaring innenfor mange bransjer og kjenner derfor de ulke særegenhetene disse måtte ha:

 

Bygg og anlegg, Eiendom ( både næringseiendom og boligeiendommer som sameie, borettslag osv.) Lege og tannlegevirksomheter, Advokatvirksomhet med håndtering av klientkonti, håndverkere, produksjonsbedrifter m.fl. Vi fører også for datterselskaper av utenlandske foretak med rapportering til morselskap.

 

Vi har også lang erfaring i å håndtere konsernregnskap med rapportering til f.eks. styre

Vi utfører alle oppgaver med betalinger, fakturering, oppfølging av utestående, lønninger, etablering/stiftelser, årsoppgjør m.m. VI kan også være din bedrifts postadresse for mottak av post om ønskelig.

Vi har p.t. ledig kapasitet så ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.

 

 

Selvfølgelig er vi medlem av Regnskap Norge, noe som betyr at vi blir kontrollert på arbeidet vi utfører.

 

Du finner oss i Arcus bygget på Gjelleråsen.

Godkjenninger og sertifiseringer