↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 82 60 19

Besøksadresse

Borgenvegen 201
1923 SØRUM
  1. Beskrivelse

NÅ SKAL OLJEFYREN UT!

Er du en av de boligeierne som har en oljefyr? Da må du begynne å vurdere andre mer miljøvennlige løsninger for å varme opp huset ditt.

FORBUD MOT OLJEFYRING FRA 2020
Fra 2020 er det ikke lengre lov å bruke fossil olje eller parafin til oppvarming av boliger i Norge. Det ble bestemt i klimaforliket som ble vedtatt den 7. juni 2012. Dette er en del av handlingsplanen for å kutte klimagassutslipp i Norge. De fleste oljefyringsanlegg og parafinbrennere i Norge er installert i tidsrommet 1945 til 1973. Dette er anlegg som er teknisk sett utrangert og lite effektive. De boliger som fortsatt varmes opp med olje- eller parafin er samtidig de som har høyest fyringskostnader. Den største faren med oljefyringsanlegg er lekkasje fra oljetank til grunnen. Hvis dette skjer på din eiendom kan det koste deg opp mot 1 million kroner i opprydningskostnader.

VARMEPUMPE ERSTATTER OLJEFYR
Hvis du velger varmepumpe vil du ha en miljøvennlig oppvarming og samtidig redusere dine fyringskostnader betydelig. Varmepumpe vil også være enklere for deg da du slipper å tenke på å bestille en tankbil som skal komme for å fylle opp din olje- eller parafintank. Når du bytter fra oljefyring til varmepumpe vil du også bidra til mindre lokal luftforurensing i ditt nærområde til glede for deg og dine naboer.