↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 84 44 70

Besøksadresse

Rolf Olsens vei 30
2007 KJELLER
 1. Beskrivelse

StorOslo Transport AS

StorOslo Transport er en voksende bedrift i bransjen, som tar utfordringene innen distribusjon, vare-/lastebilkjøring og langtransport seriøst og alltid ser på mulighetene for bedret service.

 

Som en direkte etterfølger av DDL transport startet StorOslo Transport opp i 2009, og siden den gang har det skjedd mye. Vi har doblet omsetningen og vi har utvidet våre tjenester til også å omfatte thermotransport.

 

I februar tok vi et stort steg oppover på kvalitetsstigen, da flyttet vi inn i nye kontorer og ny topp funksjonell lagerterminal på Kjeller rett utenfor Oslo. Vårt nye hovedkvarter gir oss enda bedre muligheter til å skreddersy transport- og lagerløsninger for våre kunder. Vi kan tilby både kort og langsiktig lagring.

 

Du kan stole på vår leveringsdyktighet. For oss handler hverdagen om effektiv distribusjon i nært samarbeide med kunden. Enten du behøver varebil, lastebil eller semitrailer i Oslo eller andre steder i vårt langstrakte land, kan vi tilby en stor grad av fleksibilitet slik at dine varer fra våre biler kommer frem når du ønsker. Vårt mål er å være en foretrukket leverandør av transporttjenester og lagring.

 

En ting vi gjerne skryter av i StorOslo Transport er tilgjengelighet. Du treffer treffer oss på telefon hele døgnet. Kort sagt: Vi er der når du trenger oss.

Hos oss råder en personlig positiv tone hvor alle jobber etter en felles ideologi:

Fleksibilitet effektivitet sikkerhet kvalitet service.

 

Våre Tjenester:

 • ThermoTransport , stor eller liten bil
 • Expressleveringer og -hentinger
 • Dedikerte biler
 • Parti frakter
 • Nattleveringer: 24-7 service
 • VIP - leveringer
 • Langtidslagring
 • Kortidslagring
 • Mellomlagring
 • Vareutleveringer
 • Omlasting og ompakking
 • Plukklager
 • Thermolagring
 • Rutekjøring og langkjøring
 • God og personlig oppfølging
 • Internasjonal transport

 

StorOslo Transport AS skreddersyr totalløsninger for sine kunder. 

 

En totalløsning kan f. eks. innebære henting, lagring, plukking, ompakking/omlasting og videresending.

 

Alt etter kundens behov og ønsker. Ta kontakt for en hyggelig prat.