↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 90 89 20

Besøksadresse

Skolegata 15
2150 ÅRNES
 1. Beskrivelse

Advokatfirmaet består av advokat Torkil Jan Røseid, advokat Anette Holt Tønsberg, advokat Tom-Daniel Karlstad, advokat Elise Midling-Hansen og advokat Marte Aase. I tillegg er kontoret betjent av sekretær.
 
Kontoret yter juridisk bistand til privatpersoner, bedrifter og det offentlige.Vi påtar oss eiendomsmeglingsoppdrag, og foretar både salg og oppgjør.
 
Medlemmer av Den Norske Advokatforening og Eiendomsadvokatenes servicekontor.
Tillatelse til å drive advokatvirksomheten er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Vårt kontor fører saker innenfor de fleste rettsområder, bl.a.:

 • Arbeidsrett
 • Arv/testament/skifte
 • Barnefordeling/samvær
 • Ektepakt/samlivsavtaler
 • Separasjon/skilsmisse
 • Barnevern
 • Strafferett/forsvareroppdrag/bistandsadvokat
 • Kontrakts- og avtalerett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Plan- og bygningsrett
 • Miljørett
 • Bolig- og husleierett
 • Forbrukerrett