↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

924 79 570

Besøksadresse

Vålergutua 88
2080 EIDSVOLL
  1. Beskrivelse

Energiboring

Fjellgrunnen inneholder en stor mengde fornybar termisk energi med lav temperatur. Ved hjelp av varmepumper kan bergvarmen benyttes til energieffektiv oppvarming og kjøling av alle typer boligbygg og større bygninger.

Via borehull, også kalt energibrønner, overføres bergvarmen til varmepumpen gjennom energikollektorer. Energikollektores funksjon er å ta opp varmen fra den omgivende berggrunnen.

Varmeopptaket skjer via et indirekte system hvor det sirkuleres en frostvæske-blanding i en lukket krets mellom borehullet og varmepumpen. Vi monterer energikollektorene i borehullene ferdig fylt med frostvæske. Etter nærmere avtale kan vi også grave grøfter og føre kollektorrørene inn i teknisk rom.

 

Boring av drikkevannsbrønner

En drikkevannsbrønn er et borehull som går ned i grunnvannsbeltet og tar ut vann fra bergets naturlige sprekksystem. Kapasiteten på drikkevannsbrønner er avhengig av fjellets grad av oppsprekking.

Vi borer drikkevannsbrønner til forskjellige formål; hus, hytte (fritidsboliger), gårdsbruk og til store og små vannverk. Til drikkevannsbrønnene leverer vi pumpeanlegg fra kvalitetsleverandører.

 

EIDSVOLL BRØNNBORING AS

Eidsvoll Brønnboring AS er et nydannet selskap innen brønn- og energiboring. Vårt personell har mange års erfaring fra brønnboringsbransjen i både Norge og Sverige. Vi påtar oss alt av oppdrag innen boring av energi- og drikkevannsbrønner og enklere oppdrag innen horisontalboring og fundamentering.