↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

941 82 367

Besøksadresse

Industrivegen 5
2069 JESSHEIM
  1. Beskrivelse

Vi i HR Bygg AS representerer boligkatalogen.no

Betrakt vår katalog som en idebank.  Gjennom vår samarbeidspartner Heggheims Arkitektkontor AS kan vi i fellesskap finne drømmehuset. 

Arkitektkontoret kan bistå dersom kunder har spesielle ønsker, eller har ønske om å få tegnet sitt eget hus!                 

Nye hustyper
Boligkatalogen.no har nå fått ny design på sidene sine.  

I vår hytte katalog vil du finne mange spennede alternativer.  Som i forhold til vår huskatalog kan denne benyttes som en idebank.

Valg av hustype avhenger blant annet av tomtens beskaffenhet og dine egne ønsker og krav. For å oppnå størst mulig harmoni mellom tomt og hus, kan det svare seg å la våre erfarne huskonsulenter tilpasse boligen til tomten. Sol-og utsiktsforhold, atkomst og fremtidig utnyttelse av tomten, er forhold som flere førstegangsbyggere for sent blir oppmerksomme på.

Våre huskonsulenter tar seg av de nødvendige meldinger og søknader til bygningsmyndighetene. Anmeldelsestegninger, detaljer og arbeidstegninger utarbeides i henhold til Norsk Standard og NBIs byggdetaljer.

Har du spesielle krav og ønsker, finner vi alltid en løsning sammen med våre arkitekter. 
Fornøyde kunder er vårt mål.