↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 89 26 10

Besøksadresse

Torvgata 6
2000 LILLESTRØM
  1. Beskrivelse

Velkommen til Lilleark 

Vi har erfaring fra alle typer prosjekteringsoppdrag;

  • Reguleringsplaner
  • Boliger spesielt større leilighetskomplekser
  • Barnehager
  • Skoler
  • Kontor- og næringsbygg
  • Helse og omsorgsbygg, omsorgsboliger

Vi jobber også med mulighetsstudier og programmering, samt rehabilitering/ ombygging av eldre bevaringsverdige bygninger og miljøer.

Vi ønsker å arbeide med ulike typer oppgaver fordi det gir ulike utfordringer og kunnskap innenfor varierte felter av faget.

Vårt mål er arkitektonisk kvalitet og god fagkunnskap i overensstemmelse med krav i forskrifter og lover.  Vi tilstreber å planlegge og utforme både byggverk og det fysiske miljøet omkring oss med kvalitet og godt håndverk fra de første skissene til bygget står ferdig.

Det er viktig for oss at kundens krav nedfelt i romprogram, byggeprogram og kontrakt blir overholdt fra planlegging til ferdig bygg.

Vi er opptatt av å utforme bygninger med gode energiløsninger, godt inneklima og miljøvennlige materialer. 

Vi har Sentral godkjenning innen følgende områder:

Ansvarlig søker (alle typer tiltak), tiltaksklasse 3

Ansvarlig prosjekterende arkitektur, tiltaksklasse 3

Referanse: Direktoratet for byggkvalitet

Vi er også medlem av Kunnskapsbyen Lillestrøm