↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

913 79 395

Besøksadresse

Nannestadvegen 62
2034 HOLTER
  1. Beskrivelse

Vi utfører alle typer saging og kjerneboring for vegg, gulv og betong !

Romerike Betongsaging AS ble startet i 1992 og videre omgjort til aksjeselskap i 1998.
Daglig leder har 20 års erfaring i bransjen.
Vi har idag 5 ansatte.
Hovedtyngden av arbeidsoppdrag ligger i Oslo/Akershus, men vi tar også på oss oppdrag ellers i østlandsområdet.
Vi tar oppdrag både innen offentlige bygg, industribygg, landbruk og private som enten skal bygge om huset sitt eller utvide.

Veggsaging
Saging av vinduer/dører, ventilasjonsutsparinger og fjerning av hele vegger.

Gulvsaging
Saging av trappeutsparinger, heiser, ventilasjonssjakter og saging av sprekkfoger.

Kjerneboring
Kjerneboring for luftventiler, ventilasjon, toaletter og vvs-rør, piper i ulike dimensjoner.

Graving
Graving for drenering, kjellerutgraving med små maskiner (minigraver, bobcat).

Riving
Ufører alle typer innendørsriving, som for eksempel lettvegger, murvegger, betongvegger, himlinger og ventilasjon.

Utleie
Vi har også maskiner for utleie.