↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked

Advokat Nils Halaas

Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 81 53 00

Besøksadresse

Nittedalsgata 21
2000 LILLESTRØM
  1. Beskrivelse

Velkommen til Advokat Nils Halaas!
Juridisk rådgivning og bistand på viktige områder
 

  • Familie, arv og skifte, generasjonsskifte, testamenter og samboerkontrakt
  • Kontraktsrett, forretningsjuss, eiendomsomsetning
  • Fast eiendom-,bolig- og husleierett, eksproprisasjons- og bygningsrett
  • Arbeidsrett
  • Forvaltningsrett
  • Odel- og åseterett
  • Strafferett

 Jeg  yter også bistand ved opprettelse av selskaper, organisering og drift av virksomhet, samt råd om økonomisk styring og regnskap.
Alminnelig praksis.

Fri rettshjelp.