↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 89 77 00

Besøksadresse

Nittedalsgata 20
2000 LILLESTRØM
  1. Beskrivelse

Vi gir deg kvalifisert og lovmessig bistand tilpasset din virksomhet.

Vi tilbyr rådgivning innenfor en rekke fagområder som regnskap, skatt, avgift, og andre økonomiske forhold. I tillegg har vi et velfungerende kontaktnett av uavhengige eksperter innen de samme fagområdene.

Totalleverandør av revisjons- og rådgivningstjenester 

Som revisorer er vi offentlighetens uavhengige og kyndige tillitsrepresentanter, som du kan stole på. Vi gir deg kvalifisert og lovmessig bistand tilpasset din virksomhet.

Vi tilbyr rådgivning innenfor en rekke fagområder som regnskap, skatt, avgift, og andre økonomiske forhold. I tillegg har vi et velfungerende kontaktnett av uavhengige eksperter innen de samme fagområdene. Dette sikrer dybdekompetanse der det er nødvendig, og bidrar til at vi kan bistå våre klienter i tråd med revisorlovens uavhengighetsregler.

 

Revisjon

Revisjon årsregnskap

Revisjon i Skandinavia

Attestasjonsoppdrag

Begrenset revisjon

Borevisjon

 

Rådgivning

Fusjon/fisjon

Intern kontroll

Verdivurdering

Generasjonsskifte

Kjøp/salg virksomhet

Due Diligence

Omorganisering

Skatterådgivning

Budsjettarbeid 

Avgiftsrådgivning

 

SLM Revisjon AS er et statsautorisert revisjonsfirma og består av totalt 29 ansatte og kontor sentralt i Lillestrøm. SLM er medlem i PrimeGlobal, som er en verdensomspennende sammenslutning av regnskaps-

firmaer og forretningsrådgivere.