↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 89 46 60

Besøksadresse

Støperiveien 26
2010 STRØMMEN
  1. Beskrivelse

Velkommen til Myrdahl & Sveen Statsautoriserte revisorer

Myrdahl og Sveen tilbyr alle typer tjenester innen revisjon, regnskap og rådgivning. Myrdahl og Sveen fremstår i dag som en mellomstor aktør i bransjen. Revisjon er vårt hovedsatsingsområde og har vært vår viktigste tjeneste i over 25 år.

Myrdahl og Sveen har siden starten hatt som forretningsfilosofi å utføre lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning og personlig kontakt.

Myrdahl og Sveen er medlem av Den norske Revisorforening. Vi har betydelig erfaring med internasjonale kunder og vi samarbeider med andre medlemmer av Kreston International der det er behov for kompetanse eller ressurser i et annet land.

Revisjon:

  • Revisjon av årsoppgjør
  • Attester
  • Redegjørelser
  • Bistand

Myrdahl og Sveen har siden starten i 1987 hatt som forretningsfilosofi å utføre lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning og personlig kontakt, slik at kunden kan styrke beslutningsgrunnlaget sitt i den daglige driften.

Vi har lokal forankring, nærhet til kunden og tilbyr alle typer tjenester innen revisjon, regnskap og rådgivning. Vi har erfaring med internasjonale kunder og vi samarbeider med andre medlemmer av Kreston International der det er behov for kompetanse eller ressurser i et annet land.

Rådgivning:

  • Fusjon/Fisjon/Omdannelse
  • Skatter og Avgifter
  • Intern kontroll
  • Etablering av foretak

Myrdahl og Sveen tilbyr konsulentbistand innenfor en rekke områder. Vi besitter vesentlig kunnskap innenfor kompetanseområder som generell økonomi, regnskap, skatt og avgift. I tillegg har vi gjennom 25 års drift etablert et betydelig kompetansenettverk av uavhengige eksperter innenfor de samme fagområdene. Dette gjør oss i stand til å bistå våre kunder uten at vi kommer i konflikt med de strenge uavhengighetsreglene som gjelder innenfor revisjon.

Myrdahl og Sveen er en del av det verdensomspennende Kreston International, som består av uavhengige revisjonsselskaper.

Kreston International ble opprettet for at internasjonale selskaper skulle kunne finne pålitelige revisjonsselskaper i de landene der de har virksomhet.

Hvert selskap som samarbeider i Kreston International er uavhengige av hverandre, og har dermed ansvar for eget arbeid, ansatte og kunder. Til tross for dette setter Kreston International betydelige krav til en høy standard for utførelse av arbeid og forpliktelse til god kundebehandling fra alle medlemmer.

Ta kontakt!